Het Bestuur

De samenstelling van het bestuur is laatst vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

En wel op 21 maart 2022 en is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Luc Aerts
tel: 06 4265 9333

Vicevoorzitter/ Secretaris:

Leon van den Eijnden
tel: 06 5164 8564

Penningmeester:

René Schepers
tel: 06 5069 1995

Bestuurslid:

Wim Rommens
tel: 06 37474726

Bestuurslid:

Bart Boeren
tel: 06 51805985

Bestuurslid:

Camiel van Beek
tel: 06 28138851

Ereleden:

Jan Nijssen

Geert Konings