Het Bestuur

De samenstelling van het bestuur is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 januari – 2024

Voorzitter:

Luc Aerts
tel: 06 4265 9333

Vicevoorzitter/

Penningmeester:

Leon van den Eijnden
tel: 06 5164 8564

Secretaris:

Bestuurslid:

Wim Rommens
tel: 06 37474726

Bestuurslid:

Bart Boeren
tel: 06 51805985