Het Bestuur

De samenstelling van het bestuur is laatst vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

En wel op 29 januari 2018 en is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Luc Aerts
tel: 06 4265 9333

 

Vicevoorzitter/ Secretaris:

Leon van den Eijnden
tel: 06 5164 8564

 

Penningmeester:

René Schepers
tel: 06 5069 1995

Bestuurslid:

Wim Rommens
tel: 06 37474726

 

Bestuurslid / Redactie Nieuwsbrief:

Pieter Heijmans
tel: 06 29172290

Ereleden:

Jan Nijssen

Geert Konings